Sundhed og indeklima hænger sammen

Dansk Miljø Consult ApS er eksperter i undersøgelser og prøvetagning for skimmelsvamp og fugtskader. Vi får klarlagt årsager og udarbejder rapporter til udbedring, og tilbyder opfølgende tilsyn i udbedringsfasen.

Forkert håndtering af fugt er et af byggeriets største udfordringer, særligt efter de nye, højere krav til isoleringsevne af bygningsdele. Vi afdækker fejl i klimaskærmen, materialevalg og konstruktion og leverer bygbare løsningsforslag.

Kontakt

Bjørn Malskær
Tlf: 2579 7951
Mail: bm@dm-consult.dk